Koliko često švedski političari idu u crkvu?


Dok švedski političari centra i desnice idu u crkvu, manji dio s lijevog spektra pohodi bogoslužja. Međutim, čini se da većina političara povremeno ide u crkvu, rezultati su to najnovijeg istraživanja u ovoj skandinavskoj zemlji.

Foto: Švedski premijer Stefan Lofven, AFP

Generalni odgovor na pitanje ostaje da većina političara iz Riksdaga, nacionalne zakonodavne skupštine i vrhovnog tijela za donošenje odluka u Kraljevini Švedskoj, ide u crkvu nešto češće od prosječnog stanovnika ove zemlje. To je zaključak na temelju redovitog istraživanja Sveučilišta u Göteborgu.

Demokršćani su najodaniji vjernici. To je jedina stranka u kojoj većina članova kaže da redovito ide na službe. Rezultat nije iznenađujući jer je stranka u početku bila formirana za kršćanske birače, kazao je Dagenu Magnus Hagevi, politolog sa Sveučilišta Linnaeus, za CNE.

Ipak, ima političara koji nisu tako vjerni nedjeljnim odlascima na bogoslužja. Postoje tri stranke od kojih neki članovi idu u crkvu: Stranka centra, Umjereni i Švedski demokrati.  «Članovi stranaka i njihovi simpatizeri nisu pasivni, mnogi od njih idu u crkvu te na župna događanja. Političari, budući da su vrlo aktivni u društvu, idu u crkvu češće od prosječnog Šveđanina», kazao je Hagevi.

Postoje četiri stranke (Socijaldemokrati, Socijalistička ljevica, Umjerena stranka i Liberali) od kojih vrlo malo članova ide u crkvu. Svi se nalaze na lijevoj strani političke ljestvice. Tijekom prošlih mandata nije bilo zastupnika iz stranaka Ljevica i Zeleni koji su tvrdili da redovito idu u crkvu.

Iznenađujuće, čini se da Zelena stranka, od koje vrlo mali broj političara ide u crkvu, ima više vjersko biračko tijelo od svojih političkih predstavnika. Hagevi ističe da u stranci još uvijek ima kršćana, poput nekadašnjeg glasnogovornika Gustava Fridolina.

Hagevi je također istražio koliko često političari žele braniti interese vjerskih skupina. Ispada da će se njih oko 27% založiti za interese vjerske skupine. Nažalost, u odnosu na 2010. to je smanjenje od 45%.

Švedska Crkva (Svenska kyrkan) evangelička je luteranska crkva nastala kao posljedica reformacije 1527. kada su Šveđani prekinuli odnose s Rimom prema odluci Riksdaga. Švedska Crkva je do 2000. bila službena državna vjera. Prema enciklopediji.hr u Švedskoj živi 9 644 864 stanovnika (2013.) s prosječnom gustoćom od 23,5 stanovnika na kilometer kvadratni pa se ubraja u najrjeđe naseljene zemlje Europe (iza Islanda, Finske i Norveške). Prevladavaju protestanti (pripadnici Švedske Crkve, 67,5%, podatak iz 2012.), a ima i muslimana te katolika, uglavnom Poljaka i Hrvata.

Ž.I, KT