Ličiti, sličiti, nalikovati

UČIMO HRVATSKI

Savjet pripremio doc. dr. sc. Borko Baraban/HKM

Glagoli sličiti i ličiti ne znače isto. Tako čujemo kako on sliči na nekoga, sliči komu, liči na koga i liči komu. Glagol je ličiti stara riječ od koje su nastali glagoli náličiti, nalíčiti (obraze), sličiti, uobličiti, izobličiti. Imao je nekada mnogo više značenja nego što ih ima danas. Osnovna su mu dva značenja bila biti sličan komu i mazati bojom što, bojiti. Stari hrvatski pisci upotrebljavali su oblike u oba značenja. Danas se u hrvatskom jeziku upotrebljava samo to drugo značenje. Primjerice, možemo ličiti sobu, kuću. U razgovornom jeziku tomu odgovaraju razgovorni oblici farbati, maljati, piturati. Tako je od glagola ličiti nastala imenica ličilac (razgovorno: moler, maler, pitur), pridjev ličilački i glagol oličiti.

Drugo značenje glagola ličiti – biti sličan komu odavno se izgubilo u hrvatskom jeziku. U značenju biti sličan komu hrvatski jezik nudi dvije mogućnosti: sličiti komu? čemu? i nalikovati na koga? na što? Sličiti komu, primjerice, sliči majci potvrdom je da glagol sličiti traži dativ (komu?) – majci, a naličiti, nalikovati traži akuzativ (na koga?) – na oca.

Dakle, dijete sliči majci ili ocu ili nalikuje na majku ili oca.