Pisanje zamjenica vi i vaš

UČIMO HRVATSKI

Savjet pripremio Alen Orlić, prof./HKM

Jedna od čestih pogrješaka u poslovnim pismima, koja mogu biti upit, ponuda, narudžba, zahtjev, molba, žalba, pozivnica, čestitka ili što drugo, pisanje je riječi kojima izražavamo poštovanje. U ovom ćemo se jezičnom savjetu osvrnuti na pisanje osobnih i posvojnih zamjenica vi i vaš.

Ako se pismeno obraćamo samo jednoj osobi, tada je pravilno osobne i posvojne zamjenice pisati velikim početnim slovom, primjerice u ovakvoj rečenici: Poštovana gospođo Šarić, javljamo Vam se u vezi s Vašom narudžbom od 28. listopada. 

Dakle, riječi Vam i Vašom u navedenoj rečenici valja pisati velikim početnim slovom jer se obraćamo samo jednoj osobi.

Međutim, ako se ne obraćamo samo jednoj osobi, nego većemu broju osoba, tada nije pravilno osobne i posvojne zamjenice pisati velikim početnim slovom, nego malim početnim slovom kao u sljedećoj rečenici: Poštovani, javljamo vam se u vezi s vašom narudžbom od 28. listopada. Dakle, za razliku od prve rečenice u kojoj smo se obratili samo jednoj osobi, u drugoj rečenici obraćamo se skupini osoba, zato u toj rečenici riječi vam vašom valja pisati malim početnim slovom.