Sveta Stolica

UČIMO HRVATSKI

VATIKAN

Savjet pripremila dr. sc. Sanda Ham/HKM

Sveta Stolica ime je koje obično neslužbeno upotrebljavamo umjesto Vatikana. Međutim, i ime Vatikan upotrebljavamo umjesto punoga imena (koje je zapisano u hrvatskom službenom popisu država) Država Vatikanskoga Grada.

Međunarodno pravo kaže da su Sveta Stolica i Država Vatikanskoga Grada u pravnom smislu dva različita pojma, a tako kaže i rječnik koji Svetu Stolicu definira kao „(katolički) naziv za papu i rimsku kuriju, preko koje papa upravlja čitavom crkvom“. Vatikan je definiran kao „(zemljopisni) naziv, papinska država na Apeninskom poluotoku, enklava u sjeverozapadnom dijelu Rima; Vatikanski Grad“.

Izvan pravnoga jezika, uglavnom govorimo Sveta Stolica za Vatikan i uglavnom mislimo na vatikansku državu u kojoj stoluje papa. Isto tako češće kažemo i Vatikan kada mislimo na Svetu Stolicu.

Sveta Stolica piše se vekim početnim slovima jer se prema pravilu u uobičajenim nazivima država, koja mogu biti različita od službenih, pišu velikim početnim slovom sve riječi (osim veznika). Tako pišemo i Lijepa Naša kao neslužbeni naziv za Republiku Hrvatsku, Zemlja Izlazećega Sunca za Japan, Zemlja Tisuću Jezera za Finsku, Zeleni Otok za Irsku.

Svijest o tom da Sveta Stolica ipak nije samo puki naziv za Državu Vatikanskoga Grada, za Vatikan, čuva se u osobitoj jezičnoj upotrebi Svete Stolice, ne upotrebljava se isto kao ime Vatikan – ne kažemo da smo bili *u Svetoj Stolici ili da pape stoluju *u Svetoj Stolici; ali kažemo da smo bili u Vatikanu i da u Vatikanu stoluju pape.

hrvatski jezik, jezični savjeti, nazivi država, Sanda Ham, Sveta Stolica, učimo hrvatski, Vatikan,