UČIMO HRVATSKI – Ne podešavanju, da prilagodbi

Savjet pripremio doc. dr. sc. Borko Baraban/hkm.hr

Na mobilnom uređaju, popularnom iPhoneu, kao glavni se jezik izbornika može odabrati i hrvatski. No kada odlučite promijeniti fotografiju na zaslonu, iPhone nudi dvije mogućnosti – poništi ili podesi.

Glagol podesiti i njegov nesvršeni parnjak podešavati imaju zajednički korijen s glagolom desiti se čije se značenje u Skokovu Etimologijskome rječniku opisuje kao ”dogoditi se, nalaziti se negdje, sresti” – prema staroslavenskomu dešon. Isti je korijen i u imenice udes u značenju ”nesreća”. Pridjev podesan potvrđen je i u hrvatskoj književnosti, prema Benešićevu rječniku u Šenoe i Kaleba, sa značenjem ”prikladan, koji se može upotrijebiti za što, koji odgovara zahtjevima ili potrebama”.

Glagoli podesiti i podešavati mogu se zamijeniti glagolima namjestiti/namještati, prilagoditi/prilagođivati, uskladiti/usklađivati, a u iPhoneu bi umjesto podesi moglo pisati i prihvati jer je zaista riječ samo o prihvaćanju fotografije kao pozadinske, nemamo mogućnost prilagodbe.

Glagole podesiti/podešavati potrebno je izbjegavati u hrvatskom književnom jeziku. U Akademijinu rječniku zabilježen je glagol podešavati, no sve su potvrde srpskih pisaca. Taj rječnik navodi da podesiti znači isto što i udesiti, tj. ugoditi, urediti.

Kako je teško pronaći primjere iz hrvatskih pisanih tekstova u kojima se rabe glagoli podesiti i podešavati (Petar ga Zoranić u Planinama rabi samo jedanput), Brodnjak u svome Razlikovnome rječniku glagol podešavati označuje srbizmom i upućuje na hrvatizme namještati, ugađati, prilagođavati.

Glagoli podesiti i podešavati mogu se zamijeniti glagolima namjestiti/namještati, prilagoditi/prilagođivati, uskladiti/usklađivati, a u iPhoneu bi umjesto podesi moglo pisati i prihvati jer je zaista riječ samo o prihvaćanju fotografije kao pozadinske, nemamo mogućnost prilagodbe.