UČIMO HRVATSKI – Dragi svi

Savjet pripremio Alen Orlić, prof./hkm.hr

Kada se službeni dopisi, koji se u današnje vrijeme redovito šalju elektroničkom poštom, ne šalju samo jednoj osobi, nego je primatelja poruke više, primatelje se nerijetko oslovljava s izrazom Dragi svi, doslovnim prijevodom engleskoga izraza Dear all. Izraz Dragi svi nije u duhu hrvatskoga jezika i stoga nije primjeren u službenoj komunikaciji, a umjesto njega službenu poruku poslanu većem broju ljudi dobro je započeti nekim od ovih izraza: Dragi kolegePoštovani kolege ili Cijenjeni kolege. Ako smo s osobama kojima šaljemo poruku prisni, odlučit ćemo se za oslovljavanje s izrazom Dragi kolege, a u ostalim slučajevima osobe treba oslovljavati s Poštovani kolege ili Cijenjeni kolege.