UČIMO HRVATSKI – Ekselencija ili Ekscelencija?

Savjet pripremio dr. sc. Marko Alerić./hkm.hr

Danas je riječi kojima se iz počasti obraćamo drugim osobama puno manje nego u prijašnjim vremenima. Ipak, neke su od tih riječi i danas prisutne i bez njih je nemoguće zamisliti kulturno ponašanje. Na primjer, da bismo izrazili poštovanje drugoj osobi služimo se riječima poštovani ili cijenjeni, a zamjenice Vi i Vaš, Ti i Tvoj, pišemo velikim početnim slovom kada njima izražavamo poštovanje osobi kojoj pišemo. Kraljeve i kraljice oslovljavamo s: Njegovo VeličanstvoNjezino Veličanstvo ili Njegovo VisočanstvoNjezino Visočanstvo.

Jedna od riječi kojima se izražava poštovanje jest i Ekscelencija. Podrijetlom je iz latinskoga jezika, nastala je od lat. pridjeva excelens koji znači uzvišen, odličan. Danas je upotrebljavamo za oslovljavanje ambasadora ili veleposlanika, ministara vanjskih poslova, predsjednika države i još nekih uglednih osoba.

Prema pravopisu, svaka se riječ u izrazu Vaša ili Njegova Ekscelencija piše velikim početnim slovom. Ono na što bih htio upozoriti jesu česte pogreške u pisanju riječi Ekscelencija koju možemo vidjeti napisano u obliku Ekselencija, dakle, bez slova c. Gubljenje toga slova u pisanju, odnosno glasa u izgovoru nije pravilno.

Dobro se prisjetiti kako se c ne gubi ni u drugim riječima latinskoga podrijetla – ekscentričan, ekscerpirati, eksces.

Pravilno je samo Ekscelencija.