UČIMO HRVATSKI – Regija, region ili nešto treće?

Savjet pripremila dr. sc. Sanda Ham./hkm.hr

Regija je podrijetlom latinska riječ (regio) za koju u hrvatskom jeziku postoji mnoštvo istoznačnica, ovisno o značenju.

Riječ region, koju ponekad čujemo, znači isto što i regija, ali u srpskom, bosanskom ili crnogorskom – u tim se jezicima tuđice ne prilagođuju na isti način kao u hrvatskom.

Pa kad je već tuđica, onda neka barem bude prilagođena prema hrvatskim pravilima, dakle u obliku regija.
Regija može značiti područje ili okrug unutar države, više država koje pripadaju kakvoj zemljopisnoj, povijesnoj ili političkoj cjelini. Zemljopisno je regija najčešće kraj, predjel, područje, okolica; povijesno i politički može biti pokrajina, okrug; anatomski može značiti dio tijela. Načelno, tuđice su višeznačne i donekle zamagljuju značenje i otežavaju sporazumijevanje, a tako je i s tuđicom regija.To zorno pokazuju i sljedeći primjeri, a svi su iz našega suvremenoga jezika:
Pijemont, regija u sjevernoj Italiji (pa tko ne zna zemljopis i povijest, ne zna je li Pijemont pokrajina ili okrug)
Hrvatska regija koja treba biti podijeljena na tri regije (pa tko i zna zemljopis i povijest pita se što je hrvatska regija i na što treba biti podijeljena, na zemljopisne ili političke jedinice?)
Ako biće u cjelini shvatimo kao stupnjevano od najnižeg bića … do duhovnih regija (ovdje regija nije ni politička ni zemljopisna, nego je očito samo duhovno područje)
Abdominalna regija (ta je regija dio tijela koji se mirne duše može nazvati i samo abdomen), lumbalna regija (gdje je regija lumbalni dio tijela).
Riječ regija upotrebljava se obično u stalnim svezama riječi –gospodarska, povijesna, industrijska, ruralna, ekološka, zaštićena, razvijena, nerazvijena… ali posljednjih je dvadesetak godina u tim svezama uspješno zamijenjena riječju područje ili pokrajina. U svezama sa srednjoeuropska ili sjevernoeuropska, regija je odavna zamijenjena riječju zemlje ili države, pa kažemo srednjeuropske zemlje ili države.

Ostaje ipak jedno značenje koje se u hrvatskom jeziku nikako ne prevodi – da je Hrvatska zemlja regije – sva glasila tu rečenicu ponavljaju mjesecima i mjesecima, govore o događajima u regiji, u sastancima u regiji… neki dan su se ulaznice za koncert (u regiji) radijski oglašavale tako da se upućivalo slušatelje gdje ih u regiji mogu kupiti, pa su se pobrajali hrvatski, bosanski i srpski gradovi.

Privatne televizije redovito govore o vremenskoj prognozi u regiji, pa su oblačići i sunašca narisani iznad Hrvatske i BiH. Da zbrka bude potpuna, osječke novine i televizija govore o regiji kad misle na Slavoniju, pa nas vrijedno izvješćuju o kiši u regiji, a oblačići samo iznad Slavonije.
Regija, dakle, u dva suprotstavljena značenja – regija unutar države (a tu se ističe Istra sa svojom regionalnom politikom) i regija iznad države. Regija je unutar države pokrajina i vodi pokrajinsku politiku (i opet prednjači Istra), a regija iznad države?

Bili smo balkanska zemlja i bili smo zemlja bivše Jugoslavije, sada smo regionalna zemlja. Balkanska politika i bivšejugoslavenska nije bila održiva, a što sada s regionalnom?

Prevesti regiju ne možemo jer u biti ne znamo što znači. U stvari, kaže nam Liberov – Goldsteinov i Anićev rječnik da je regija a. zemljopisno, povijesno, politički ili na neki drugi način izdvojeno ili označeno područje jedne ili više zemalja; region b. područno tijelo na razini neposredno ispod države (koje negdje ima pravo na političku autonomiju).
Kako u tom značenjskom kontekstu izbistriti značnje regije u koju su zgurali Hrvatsku i znamo li točno i jasno što znači da je Hrvatska zemlja regije i kako bismo preveli regiju u toj rečenici? Hrvatska je zemlja područja, pokrajine, okruga… sa značenjima regije kojima rasplažemo, prijevod je besmislen.

Mislite da ima smisla? Pokušajte onda suvislo prevesti novinski naslov: Hrvatska je lider u regiji u borbi protiv korupcije.