UČIMO HRVATSKI – Kada jest, a kada jeste

Savjet pripremila dr. sc. Sanda Ham/hkm.hr

Sadašnje je vrijeme pomoćnog glagola biti: jesam često u upotrebi, a najčešće je u svom skraćenom obliku: sam, si, je, smo, ste, su. Toga se niza od šest glagolskih oblika sjećamo još iz osnovne škole – naši nas učitelji nisu puštali na miru sve dok ih nismo znali kao pjesmicu ili i ako nas netko usred noći probudi.

Ono što slabije znamo i u čem češće griješimo upotreba je dužih oblika: jesam, jesi, jest, jesmo, jeste, jesu, a poglavito je pogrješka kada je riječ o obliku jest. Često se čuju ovakve pogrješne rečenice:*Ako to jeste tako, pogriješili smo., *Porezna stopa jeste snižena, ali su cijene kruha ostale iste. Rečenice bi pravilno trebale glasiti: Ako to jest tako, pogriješili smo., Porezna stopa jest snižena, ali su cijene kruha ostale iste.

Duže glagolske oblike upotrijebit ćemo kada želimo posebice istaknuti ono što njima izričemo. Ako želimo reći da je tko pametan, ali lijen, možemo birati između nekoliko mogućnosti, ovisno o tom što želimo istaknuti, koju osobinu – pamet ili lijenost. Rečenicom: On je pametan, ali je lijen. – ne ističemo posebice ni jednu osobinu jer upotreba kraćega oblika je ne služi isticanju. Rečenicama: On jest pametan, ali jest lijen. On je pametan, ali jest lijen. – istaknuli smo onu osobinu uz koju smo upotrijebili duži glagolski oblik jest jer je upotreba dužega oblika namijenjena isticanju.

Iako je upotreba dužih ili kraćih oblika naš osobni izbor, lik dužega oblika norma ipak ograničuje: umjesto je ne možemo upotrijebiti jeste pa nije dobro reći: *On jeste pametan., nego uvijek kada je o dužem obliku riječ, umjesto je upotrijebit ćemo jestOn jest pametan. To je zbog toga što između jest i jeste postoji razlika u glagolskoj osobi pa prema tomu i razlika u značenju – jest je 3. glagolska osoba jednine – on, ona, ono, to, nešto, netko jest, a jeste je 2. glagolska osoba množine – vi jeste. Prema tomu, porezna stopa jest, a isto se tako iza stalne kratice: tj. skriva 3. glagolska osoba jednine: to jest, a nikako: to jeste.

Hrvatski jezik dobro čuva razliku između jest i jeste i to kao značenjsku razliku između različitih glagolskih osoba pa nije svejedno koji ćemo oblik upotrijebiti i zbog toga valja pripaziti i razlikovati jest jeste: on je jest, ali vi ste i jeste.