UČIMO HRVATSKI – Poučiti i podučiti?

Savjet pripremila dr. sc. Sanda Ham./hkm.hr

Poučiti i podučiti nije isto. Poučiti znači dati pouku. Pouka je spoznaja stečena iskustvom. Poukama završavaju basne. Krilatice i poslovice vrste su pouka. Poučne mogu biti misli, djela, postupci. Pouke, one životne, često su teške, jer kaže jedna od njih – na pogrješkama se uči. Podučiti znači dati poduku.
Poduka je sustavno prenošenje znanja. Podučavamo u školama različite nastavne predmete, podučavamo druge prenoseći im svoja znanja i vještine. Ja vas podučavam hrvatskomu jeziku, a pouka bi iz mojega podučavanja mogla glasiti – Hrvatski se jezik voli znanjem jer da bismo doista jezik voljeli, moramo ga dobro poznavati i sve njegove jezične značenjska potankosti. A među te značenjske potankosti pripadaju glagoli poučiti i podučiti.
Dakle, poučavati znači u koga razvijati iskustvene spoznaje, a podučavati znači komu prenositi znanje. Naravno da bi dobro podučavanje trebalo i poučavati – znanja koja nam drugi prenose trebala bi pomoći našim spoznajama.