Savjet pripremio doc. dr. sc. Borko Baraban./hkm.hr

Riječ kabel engleskog je podrijetla i u tom je obliku preuzeta sa samoglasnikom ‘e’ u nominativu. Često ćemo čuti i čitati o kablovima, o kablovskoj televiziji i kablovskom internetu. No, točna množina imenice kabel je kabeli pa ćemo u skladu s tim reći kabelska televizija i kabelski internet. Samoglasnik ‘e’ u tim riječima nije nepostojan i ne smije ga se izostaviti.
Slična riječi kabel je i riječ kabao, no značenjski se u potpunosti razlikuju pa ih se ne smije dovoditi u svezu i umjesto kabel reći kabao. Kabao je drvena posuda za vodu i pranje s dva ‘uha’. Poznat je i frazemski izraz: „pada kiša kao iz kabla“. Pritom se misli na kabao, a ne na kabel.