Savjet pripremio doc. dr. sc. Borko Baraban.

Često se uz knjige koje se prodaju nađu i šareni, kartonski ili plastificirani označivači stranica. Jedne su dnevne novine darovale čitateljima te oznake pod nazivom bookmark, a druge su uz knjigu ponudile straničnik (u zagradi je bio i engleski naziv bookmark).

Akademik Stjepan Babić predložio je hrvatsku zamjenu za anglizam pa je jedne godine uz časopis Jezik bio tiskan i prigodan straničnik kao dar čitateljima. Na tom su se straničniku nalazili još neki prijedlozi za bookmark: štionik, knjižnik, dočitnica. Svi su ponuđeni nazivi u skladu s hrvatskim književnim jezikom stoga ne treba dvojiti – uvijek upotrijebimo hrvatski naziv, a ne tuđicu.