Savjet pripremio doc. dr. sc. Borko Baraban./hkm.hr

Nakon dugo sam vremena iznova čuo rečenice poput: “Prema zvaničnim se podacima saznaje” ili “To je zvanična odluka vijeća”. Riječi zvaničan, zvačino i zvaničnost nisu zabilježene u starijim hrvatskim rječnicima, ne bilježe ih ni stariji pisci hrvatski. Te riječi ne treba dovoditi u svezu s glagolom zvati već sa službom, tj. zvanjem.

Za te riječi u hrvatskom književnom jeziku oduvijek postoje dobre jednoznačne zamjene.

Umjesto zvaničan imamo služben, umjesto zvanično službeno, a umjesto zvaničnost imamo službenost. Jednako tako zamjene postoje i za njihove zanijekane oblike. Umjesto nezvanično reći ćemo neslužbeno. Tako bi prva rečenica glasila: “Prema službenim se podacima saznaje.”