Jezični savjet pripremio Alen Orlić, prof./hkm.hr

Često možemo pročitati i čuti rečenicu: “Dođite ovdje!” Upozoravamo da takvu rečenicu ne bismo trebali rabiti u službenoj komunikaciji jer je u hrvatskom standardnom jeziku uz glagole kretanja, kao što je glagol doći, dobro upotrijebiti priloge ovamotamo ili onamo, ali ne i prilog ovdje.

Iako je priloge ovamo, tamo i onamo dobro upotrijebiti uz glagole kretanja, oni se značenjski ipak razlikuju. Ovamo znači da je nešto bliže govorniku, tamo znači da je nešto bliže sugovorniku, a onamo znači da nešto nije blizu ni govorniku ni sugovorniku, nego nekoj trećoj osobi.