Savjet pripremila dr. sc. Sanda Ham.

Hotel je opća imenica koja znači, kako nam kaže rječnik, ugostiteljski objekt za boravak i prehranu putnika i turista. Piše se malim početnim slovom jer je opća imenica. Ako uz hotel dolazi i ime toga hotela, ime mu se piše velikim počenim slovom hotel Osijek, hotel Central, hotel Laguna, hotel Kempinski. Pijemo kavu u hotelu Osijek – na terasi hotela Osijek, u hotelu Central odsjedamo, hotel Kempinski jedan je od najotmjenijih hotela.

Ako je hotel prva riječ u nazivu tvrtke, tada ga pišemo velikim početnim slovom – zaposlena je u Hotelu OsijekHotel Kempinski uspješno posluje, Hotel Central traži nove sobarice, Hotel Laguna ima novog direktora.

Pisanje velikoga početnoga slova u imenice hotel ovisi o tom što znači – znači li samo građevinu koja je ugostiteljski objekt, piše se malim početnim slovom. Znači li tvrtku, piše se velikim početnim slovom ako je prva riječ u nazivu tvrtke. Ako nije prva riječ, piše se malim početnim slovom – Kempinski hotel ili Arcotel hotel prema pravilu da se u nazivima tvrtki velikim početnim slovom piše prva riječ (Hotel Osijek)a od ostalih vlastito ime (Arcotel hotel Zagreb).

,