UČIMO HRVATSKI – Kad koristiti trojica, tri ili troje u rečenicama?

Savjet pripremio doc. dr. sc. Borko Baraban./hkm.hr

Često se u govoru i pismu griješi pri upotrebi brojevnih imenica. Kada je riječ o brojevnim imenicama dvojica, trojica, četvorica, desetorica, jedanaestorica, dvadesetorica se koriste kada se broje osobe muškoga spola.

U rečenici: “Trojica su me čekala ispred trgovine.” znači da su me tri muškarca čekale ispred trgovine.

U rečenici: “Desetorica neka pođu naprijed.” znači deset muškaraca neka pođe naprijed.

Brojevne imenice dvoje i troje upotrebljavaju se pak kad se misli na osobe muškog i ženskog spola.

U rečenici: “Došlo je dvoje.” misli se da su došli jedan muškarac i jedna žena.

Ako su oba muškarci, muškarci će reći: “Idemo nas dvojica.” Ako su u pitanju dvije žene, one će reći: “Idemo nas dvije.”

Ako kažemo: “Bilo nas je četvero.”, to može značiti: bilo nas je tri muškarca i jedna žena, tri žene i jedan muškarac ili dvije žene i dva muškarca.