Savjet pripremio Alen Orlić, prof.

Imenice gospođicagospođa gospodin mogu se pisati i u skraćenom obliku, dakle kraticama.

Kratice, bilježe pravopisi, nastaju kraćenjem jedne ili više riječi, pišu se malim početnim slovom, ne sklanjaju se te u pravilu završavaju točkom.

Kratica je imenice gospođica gđica, a kratica je imenice gospođa gđa. Te su dvije kratice posebne po tome što se pišu bez točke i sklanjaju se, a nazivamo ih leksikaliziranim kraticama. Sklanjaju se ovako: G gđe, gđice, D gđi, gđici, A gđu, gđicu, V gđo, gđice, L gđi, gđici, I gđom, gđicom.  

Kada je riječ o tim dvjema kraticama, bitno je napomenuti da bismo u službenoj komunikaciji žene trebali oslovljavati s gospođo bez obzira na njihovu  životnu dob, akademsku naobrazbu ili vrstu posla koji obavljaju osim ako one same ne izraze želju da im se obraćamo s gospođica.

Što se tiče imenice gospodin, u praksi susrećmo tri kratice za tu imenicu: gdin., g. i gosp. Međutim, gdin. nije pravilna kratica imenice gospodin. Kratice g. i gosp. pravilne su kratice. Te se dvije kratice uvijek pišu s točkom i ne sklanjaju se. Kratica g. ujedno je i kratica imenice godina.