BIBLIJA – Što iz čovjeka izlazi, to onečišćuje čovjeka

20 Još dometnu: »Što iz čovjeka izlazi, to onečišćuje čovjeka. 21 Ta iznutra, iz srca čovječjega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, 22 preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. 23 Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka.« (Mk 7,20-23)