BIBLIJA – Imajte sol u sebi, a mir među sobom!

49 Uistinu, ognjem će svaki od njih biti posoljen.
50 Dobra je sol. Ali ako sol postane neslana, čime ćete nju začiniti? Imajte sol u sebi, a mir među sobom!« (Mk 9, 49-50)