2 A pristupe farizeji pa, da ga iskušaju, upitaše: »Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?« 3 On im odgovori: »Što vam zapovjedi Mojsije?« 4 Oni rekoše: »Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i – otpustiti.« 5 A Isus će im: »Zbog okorjelosti srca vašega napisa vam on tu zapovijed. 6 Od početka stvorenja muško i žensko stvori ih. 7 Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; 8 i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. 9 Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!« (Mk 10, 2-9)