BIBLIJA – Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje

23 Isus zaokruži pogledom pa će svojim učenicima: »Kako li će teško imućnici u kraljevstvo Božje!« 24 Učenici ostadoše zapanjeni tim njegovim riječima. Zato im Isus ponovi: »Djeco, kako je teško u kraljevstvo Božje! 25 Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.«
26 Oni se još većma snebivahu te će jedan drugome: »Pa tko se onda može spasiti?« 27 Isus upre u njih pogled i reče: »Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu! Ta Bogu je sve moguće!« (Mk 10, 12-27)