Od koga tražiti mudar savjet nego od naše duhovne Majke!

MAJKA DOBROG SAVJETA

“Ni Adam prije grijeha, ni sv. Ivan Evanđelist koji je počivao na Gospodinovim grudima, ni apostol Pavao koji je bio uznesen u treće nebo, ne mogu imati onakvu mudrost savjeta i onakvu savršenu spoznaju nadnaravnih tajna, kao što je to imala Marija, Isusova Majka, koja je upravo kao takva morala savjetovati i voditi samoga Isusa.” (sv. Albert Veliki)

U Lauretanskim litanijama zazivamo Gospu kao Majku dobrog savjeta. Naš narod lijepo kaže da dobar savjet zlata vrijedi. Ako je pak Marija u nadnaravnom redu naša duhovna Majka, što je onda prirodnije nego da kod Nje tražimo savjeta? A što je to zapravo savjet? – Na to pitanje poznati teolog moralne teologije, isusovac o. Vermeersch ovako odgovara: “Savjet je pametna primjena općenitih načela na pojedinačan slučaj.” Iz te definicije jasno se vidi kolika je vrijednost dobrog savjeta. Mi u životu znamo dobro ona opća načela, ali su pojedini slučajevi koji put tako složeni, da nije uvijek lako ona opća načela ili neko od njih pametno primijeniti na određeni slučaj. I onda pametan savjet od razborita čovjeka zlata vrijedi.

Sveti Oci i kršćanski pisci dovodili su Mariju uvijek u vezu, bilo s Božjom, bilo s dobrim savjetom. Sveti Augustin je čak naziva “djelom vječnog savjeta”. Sveti Anzelmo ovako piše: “Krist je u Mariji. Dakle je u Njoj sve blago Božje mudrosti i znanja.” A sv. Albert Veliki, koji je na osobit način osjetio pomoć Marijina savjeta, naučava ovako: “Ni Adam prije grijeha, ni sv. Ivan Evanđelist koji je počivao na Gospodinovim grudima, ni apostol Pavao koji je bio uznesen u treće nebo, ne mogu imati onakvu mudrost savjeta i onakvu savršenu spoznaju nadnaravnih tajna, kao što je to imala Marija, Isusova Majka, koja je upravo kao takva morala savjetovati i voditi samoga Isusa.”

Uočivši taj nauk, koji su najbolji crkveni pisci znali tako lijepo obrazložiti i definirati, razumjet ćemo zašto su se onda gotovo od reda svi veliki sveci, osnivači redova, učitelji duhovnoga života, misionari vođeni nekim nadnaravnim instinktom, uvijek utjecali Majci Božjoj, i to ne samo za zaštitu, već tražeći kod Nje i od Nje savjeta u svojim velikim životnim pothvatima.

U Italiji, u Genazzanu, nedaleko od Rima koncem srednjega vijeka nastalo je i veliko svetište Majke Božje Dobroga Savjeta. Pobožna tradicija pripovijeda da je tamo na čudesan način 25. travnja 1467.g. prenesena jedna slika Majke Božje, koja se stoljećima prije toga štovala u gradu Scutari u Albaniji. Oko te slike razvila se u Genazzanu velika pobožnost, koja traje još i danas, tako da je Genazzano danas poznat kao veliko marijansko svetište ne samo u Italiji, nego i daleko izvan njezinih granica.
Kako se 25. travnja slavi blagdan sv. Marka, to se blagdan Majke Dobroga Savjeta slavi dan kasnije u Genazzanu, a i na mnogim drugim mjestima.

Razni pape su svetište u Genazzanu obasuli mnogim duhovnim povlasticama, a neki su onamo u teškim časovima hodočastili kao hodočasnici. Pio IX. je to učinio i više puta. Njegov nasljednik Leon XIII. dao je da se slika Majke Dobroga Savjeta stavi i u glasovitu Sikstinsku kapelu u Vatikanu, a u Lauretanske litanije uveo je zaziv: “Majko Dobrog Savjeta, moli za nas!” Sliku Majke Dobroga Savjeta imao je i u svojoj radnoj sobi te se Gospi u molitvi često obraćao za savjet. I papa Ivan XXIII., nekoliko mjeseci nakon svoga izbora za papu pođe kao hodočasnik u Genazzano, da ondje, pred Gospom, svoj pontifikat preporuči Njezinu zavjetu.

Nedaleko od Genazzana nalazi se vila San Pastore. To je ljetnikovac njemačkoga zavoda u Rimu Germanikuma. Kao pitomac zavoda i blaženi je kardinal Alojzije Stepinac u ljetnim mjesecima hodočastio u Genazzano Majci Dobroga Savjeta, i ondje pred Njom izlijevao svoju pobožnu dušu.

Mi ne moramo hodočastiti u Genazzano. To se od nas ne traži, no na svom životnom putu, poput najboljih sinova Crkve počevši od apostola, trebamo hodočastiti Gospi, Majci Dobroga Savjeta. To hodočašće možemo učiniti pred svakom njezinom slikom, kipom, u svakoj Njezinoj crkvi ili svetištu. Štoviše, i bez svega toga, jer se na svakom mjestu, u svakom času, u svakoj životnoj prilici mi možemo obratiti k Njoj za savjet. Ona je Tu, samo čeka tvoj poziv. Budimo uvjereni da to nikada neće biti uzalud!

Josip Antolović SJ

Molitva Majci Dobrog Savjeta (Ivan Pavao II.)

Majko Dobrog Savjeta, pokaži nam uvijek kako služiti čovjeku svih naroda, kako ga dovesti putu spasenja.

Kako braniti pravdu i mir na svijetu koji je stalno uništavan sa svih strana.

Koliko živo želim povjeriti ti sve teške probleme društva, sustava, država.

Probleme koji ne mogu biti riješeni mržnjom, ratom ili samouništenjem

već samo mirom, pravdom, poštivanjem svakog čovjeka i narodnosti.

O Majko Crkve! Učini da Crkva uživa slobodu i mir u ostvarivanju svog poslanja spasenja

i da hodeći prema tom cilju postane zrela, do jedne nove zrelosti vjere

i potpuno ujedinjena!

Pomozi nam pobijediti protivštine i teškoće!

Pomozi nam otkriti svu jednostavnost, ponos i dostojanstvo kršćanskog poziva!

Pomozi da ne nedostaju radnici u vinogradu Gospodnjem!

Posveti obitelji, bdij nad dušama mladih i srcima djece.

Pomozi nam svladati velike moralne prijetnje koje pogađaju sve oblike života i ljubavi.

Izmoli nam milost trajnog obraćenja, svjedočenja križa i uskrsnuća tvoga Sina. Amen.

Bitno.net