By mjukic /croativ.net

Arheološko nalazište Crkvina smješteno je u selu Biskupija, koje se nalazi 7 km jugoistočno od Knina. Najveće arheološko nalazište u Biskupiji upravo je Crkvina. Na samom lokalitetu djelomično su vidljivi temeljni ostaci trobrodne bazilike Sv. Mariji iz 8/9. stoljeća. Uz ostatke bazilike smješteno je malo rimokatoličko groblje, koje više nije u funkciji. Riječ je o ranosrednjovjekovnom groblju unutar kojega je otkriveno desetak kneževskih grobova s nalazima oružja i luksuzne konjaničke opreme karolinške provenijencije, koji su u evropskoj arheološkoj literaturi već odavna prepoznati kao horizont Biskupija-Crkvina (8./9. stoljeće).

Istraživanja crkve sv. Marije započeo je fra Lujo Marun krajem 19. stoljeća te su njegovi spisi temelji narednim istraživanjima koja je proveo Stjepan Gunjača 50-tih godina 20. stoljeća.

Na lokalitetu su osim ostataka nekadašnje arhitekture pronađeni i mnogi kameni ulomci crkvenog namještaja, a smatra se da ih je više od 1000. Također, pronađeni su i mnogi grobovi sa bogatim nalazima koji također pomažu datirati vrijeme djelovanja ovoga lokaliteta.

Godine 1938. istočno od arheoloških ostataka ranosrednjovjekovne bazilike sagrađena je nova kamena crkva Sv. Marije prema nacrtu kipara Ivana Meštrovića.

U Meštrovićevoj crkvi Sv. Marije povremeno se održavaju vjerski obredi.