BIBLIJA – Sve, dakle, što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima.

12 »Sve, dakle, što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je, doista, Zakon i Proroci.« (MT 7, 12)