Program

I. Programske zadaće Prvoga pletera – Dom i Domovina

1. Duhovno-moralna obnova hrvatskoga naroda potrebna je na svim područjima i svim razinama. Ovaj će Pleter nastojati odgajati članove HKZ TROPLET i ostalo hrvatsko pučanstvo na temelju kršćanskih kreposti i po načelima istine, pravde, ljubavi i slobode. Čovjek je biće odnosa, a samo po ovim načelima može uspostaviti odgovorne odnose: prema Bogu, prema bližnjima, prema samome sebi i prema općemu dobru. Tako će članovi HKZ TROPLET u svome okruženju i u svome narodu stvarati civilizaciju ljubavi.

2. Za kulturu dijaloga – U narodu u kojemu nema sloge i jedinstva, nema ni morala ni blagostanja. Obrana cjelovita hrvatskoga identiteta i suvereniteta, jedinstvo hrvatskoga korpusa u BiH i njegova povezanost s Republikom Hrvatskom mora biti moralni imperativ za sve Hrvate i norma ponašanja za sve hrvatske stranke i organizacije. HKZ TROPLET branit će cjeloviti hrvatski identitet (i suverenitet), promicat će slogu, mir i jedinstvo u hrvatskome narodu te se boriti protiv ideoloških suprotstavljanja u hrvatskom narodu. Odgajat će hrvatski puk za istinsku političku kulturu i kulturu dijaloga koja njeguje jedinstvo u različitosti. Članovi HKZ TROPLET mjerit će iskrenost svoga domoljublja kroz vrednote: poniznost, požrtvovnost, zahvalnost i solidarnost. HKZ TROPLET kao nestranačka, prohrvatska i svehrvatska Zajednice, organizirat će predavanja, okrugle stolove i druge načine in/formiranja i javnog istupanja.

3. Identitetom za suverenitet – HKZ TROPLET branit će cjelovitost hrvatskoga identiteta (koji ima duhovnu, moralnu, nacionalnu i kulturnu dimenziju) te braniti njegovo suvereno pravo na kulturnu i prosvjetnu samosvojnost, vlastite mass-medije, znakovlje i ravnopravnu uporabu hrvatskoga jezika u svim državnim strukturama i u društveno-javnom životu BiH. U svrhu postizanja ovih ciljeva HKZ TROPLET surađivat će s hrvatskim institucijama i udrugama u BiH, Republici Hrvatskoj i u iseljeništvu.

4. HKZ TROPLET animirat će kulturu dijaloga i pravedna suživota s drugim narodima te surađivati sa svim ljudima dobre volje na izgradnji pravoga mira i općega blagostanja.

5. Kultom protiv nekulture – HKZ TROPLET će se boriti protiv bogopsovke i vulgarizama koji su se uvukli u svagdanju kulturu života, u hrvatski jezik i u sve medije, koji takve bizarnosti (uz sve ostale šundove i žutilo) prodaju pod etiketom umjetnosti i kulture, a zapravo su najgora vrsta šunda (filmovi, predstave, pjesme…). Također će se truditi da se u javnom pozdravljanju koriste kultni i kulturni katoličko-hrvatski pozdravi.

6. Timski rad i zajedništvo – HKZ TROPLET će nastojati sa svojim Tropletašima i svim Hrvatima dobre volje izgraditi Spomenički (memorijalni) park na cijelom području Huma (ponad Mostara) koji bi bio Oltar hrvatskoga naroda Herceg-Bosne i „životno djelo“ HKZ TROPLET, a koji bi u sebi uključivao sve značajke hrvatskoga identiteta (duhovnu, moralnu, nacionalnu i kulturnu). Taj Spomenički park trebao bi biti nadahnuće budućim generacijama Hrvata za iskrenu ljubav prema Domu i Domovini, za krepostan život i pravedan suživot sa svim ljudima dobre volje.

7. DiD – Za Dom i Domovinu – HKZ TROPLET radit će na međugeneracijskoj suradnji u hrvatskome narodu („svih umova i srdaca“) kako bi se iskustvo starijih generacija Hrvata sjedinilo s mladenačkim entuzijazmom, za obranu hrvatskoga cjelovitoga identiteta (suvereniteta) i izgradnju hrvatskoga bitka, žitka i boljitka. Treba dati priliku starijim hrvatskim muževima i umirovljenicima da prenesu svoja dragocjena iskustva na srednju i mlađu generaciju Hrvata, da na njih prenesu ljubav prema hrvatskoj baštini i da dio svoga slobodnoga vremena dragovoljno ugrade za Dom i Domovinu. Stoga će se u ovom Pleteru osnovati Pokret muževa koji se zove DiD – Dom i Domovina.

8. Ne djelamo u nedjelju – Nedjeljna blagdanska kultura bitno utječe na kulturnu razinu i kvalitetu društvenoga života hrvatskoga naroda. Stoga će HKZ TROPLET braniti prava hrvatskoga katoličkoga puka, obitelji i radnika na neradnu nedjelju koja treba biti dan Gospodnji, dan duhovnosti i obiteljskog zajedništva, dan kulturnog uzdizanja, odmora i rekreacije.

9. Troplet u svijet – HKZ TROPLET svojim Portalom (www.troplet.com) utjecat će pozitivno na hrvatsku društvenu zbilju, promovirajući kršćanske, kulturne i domoljubne vrednote. Povremeno će izdavati i pisano glasilo koje se zove TROPLET. Da bi što bolje ostvarila ove svoje programske zadaće, izdavat će razne knjige, publikacije i druge tiskovine.

Za uspješno izvršavanje ovih programskih zadaća Prvoga pletera Upravni odbor HKZ TROPLET osnovao je tri povjerenstva:
a) Povjerenstvo za cjelovitu obnovu i kulturu dijaloga
b) Povjerenstvo za spomeničku baštinu i poduzetničke projekte
c) Povjerenstvo za medije, kulturu i izdavaštvo

II. Programske zadaće Drugoga pletera – Obitelj i ljudsko dostojanstvo

1. Duhovno-moralna obnova obitelji – Identitet jednog naroda ne može se braniti samo zakonima državnih institucija. Garancija opstanka jednoga naroda i očuvanje njegova identiteta jesu moralno zdrave i životu otvorene obitelji. Tamo gdje se ne poštuje brak i obitelj, već je pogaženo ljudsko dostojanstvo. Stoga će HKZ TROPLET veliku pažnju posvećivati promicanju duhovno-moralne obnove hrvatske katoličke obitelji na temelju zavjetnog obećanja s Jubilejske proslave u Ninu, 2. 9. 1979.: Hrvatska katolička obitelj dnevno moli i nedjeljom slavi misu. Za kvalitetnije, ljubavlju i djecom plodnije, življenje bračne i obiteljske ljubavi HKZ TROPLET organizirat će duhovne obnove, seminare, predavanja i druge susrete. U ostvarivanju ovih zadaća HKZ TROPLET će posebno surađivati s katoličkim župama i institucijama te s drugim kulturnim udrugama koje imaju slične ciljeve.

2. RoD – Roditelji odgajaju djecu – to je Pokret roditelja koji se organizira u okviru HKZ TROPLET. On će pomagati roditelje u cjelovitom odgoju i obrazovanju njihove djece kako bi hrvatske katoličke obitelji bile škola potpunije čovječnosti. Ovaj Pokret pomagat će roditeljima i djeci u ostvarivanju njihovih zakonskih prava u vrtićima i školama.

3. Za život i obitelj – U okrilju pokreta RoD treba formirati Fond koji se zove Ĺ˝itak iz kojeg će se financijski pomagati siromašne roditelje i roditelje s brojnom djecom. Pokret RoD će preko fonda Ĺ˝itak preuzimati „kumstvo“ za svako peto dijete u siromašnim hrvatskim katoličkim obiteljima (koje preporuči župnik ili neki drugi vjerodostojni autoritet).

4. Od začeća pa do groba – HKZ TROPLET boriti će se protiv zlostavljanja djece i starih osoba u obitelji i društvu te braniti dostojanstvo ljudskog života od njegova začeća do prirodne smrti (boriti se protiv pobačaja i eutanazije).

5. Hrvatska žena – HKZ TROPLET osnovat će Pokret koji se zove Hrvatska žena, a koji će pod lozinkom Hrvatska žena za sva vremena štititi i promicati moralni lik hrvatske žene i majke koja se brine i gine za djecu i obitelj, naspram emancipacijski modelirane „moderne“ žene koja se sve više udaljava od majčinstva, braka i obitelji. Pokret će se boriti protiv diskriminacije žena na svim razinama društvenoga života.

6. Obiteljska gospodarstva – HKZ TROPLET poticat će obiteljsko gospodarstvo i obrt, napose na područjima gdje je ostanak hrvatskih obitelji od strateške važnosti za opstanak hrvatskoga naroda u BiH, kako bi naše obitelji mogle živjeti od svojega rada i ostati na svojim pradjedovskim ognjištima.

Za uspješno izvršavanje ovih programskih zadaća Drugoga pletera Upravni odbor HKZ TROPLET osnovao je tri povjerenstva:
a) Povjerenstvo za duhovno-moralnu obnovu obitelji
b) Povjerenstvo za odgoj i obrazovanje djece
c) Povjerenstvo za život i obitelj

III. Programske zadaće Trećega pletera – Hrvatska mladež

1. HuM – Hrvatska udruga mladih – HKZ TROPLET osnovat će Pokret mladih koji se skraćeno zove HuM, koji će sudjelovati u organizaciji, izgradnji i održavanju Spomeničkog parka Hum koji će za HKZ TROPLET biti „životno djelo“ i trajna obveza u budućnosti. Ovaj Pokret inicirat će izgradnju i drugih kulturnih objekata i spomen obilježja koja su nužna za očuvanje cjelovita hrvatskoga identiteta.

2. Impuls – U okviru pokreta HuM osnovat će se Klub koji se zove Impuls, a koji bi pod lozinkom Bitkom do žitka trebao voditi brigu oko odgoja mladih Tropletaša u cjelovitom identitetu koji ima duhovnu, moralnu, nacionalnu i kulturnu dimenziju. Mladi će se odgajati za ćudoredan život, da postanu svjesni svoga kršćanskoga i ljudskoga dostojanstva, da budu i ostanu svoji te da se proaktivno mogu otvoriti: prema Bogu i bližnjima, prema Dom/ovini i općem dobru. Impuls će u tu svrhu organizirati susrete, predavanja, savjetovanja, hodočašća i studijska putovanja. U Klubu će mladi imati mogućnost zajedničkoga rasta u vjeri, u solidarnosti i u osmišljavanju korisnih inicijativa. Ovaj bi Klub trebao biti puls i impuls čitave HKZ TROPLET za novu nadu u bolje sutra, u ovom besperspektivnom b-h društvu. Klub bi, također, preventivno pomagao mlade u borbi protiv ovisničkih i drugih zala.

3. Gaudeamus – U okviru pokreta HuM, pod lozinkom Znanje i zvanje, pravo su imanje, studenti i profesori Hrvatskog sveučilišta u Mostaru (i drugih sve/učilišta) koji se uključe u HKZ TROPLET, trebaju osnovati Klub Gaudeamus koji će promicati izvrsnost izobrazbe naših studenata te braniti dostojanstvo studenata, profesora, znanja i znanosti. Klub Gaudeamus, zajedno s ostalim studentima i profesorima hrvatskoga sveučilišta u Mostaru, zauzimat će se i za duhovne potrebe hrvatskih katoličkih studenata koji žele imati liturgijski prostor u sklopu mostarskoga sveučilištu gdje bi se mogli pomoliti i slaviti svete sakramente (uz znanje crkvene hijerarhije). Ovaj Klub bi pomagao mladima u intelektualnom odrastanju, nudeći im mogućnost dodatne izobrazbe (tečajevi za jezike, kompjutor, glazba…).

4. Talent – U okviru pokreta HuM osnovat će se Fond koji će se zvati Talent, iz kojega će se stipendirati nadareni i vrijedni studenti.

5. Športski klub Troplet – U okviru pokreta HuM treba osnovati Športski klub Troplet koji bi promicao športsku kulturu, borbeni športski duh i rekreaciju među mladima. Ovo društvo posebno bi bilo usmjereno kolektivnim športovima te promicanju talentirane djece u .raznim športskim disciplinama.

6. Pjevački zbor Tropletari – U okviru pokreta HuM trebalo bi osnovati mladenački zbor koji bi njegovao glazbenu kulturu i kojega bi trebalo nazvati imenom Tropletari.

Za uspješno izvršavanje ovih programskih zadaća Trećega pletera Upravni odbor HKZ TROPLET osnovao je tri povjerenstva:
a) Povjerenstvo za kulturnu baštinu
b) Povjerenstvo za cjeloviti odgoj mladih, hodočašća i studijska putovanja
c) Povjerenstvo za izobrazbu i stvaralaštvo mladih

Povjerenstva, Pokreti, Klubovi i zbor u pojedinim Pleterima podređeni su svome Pleterniku Sve zamolbe i prijedloge pojedinih Pletera rješava Pleternik s Upravnim odborom.