Dom i domovina

Programski ciljevi Prvog pletera – DOM I DOMOVINA

 

HKZ TROPLET kao domoljubna i svehrvatska Zajednica, nastojat će:

raditi na duhovnoj obnovi i moralnoj preobrazbi hrvatskog naroda, to jest odgajati ga za cjeloviti identitet koji ima svoju duhovnu, moralnu, nacionalnu i kulturalnu dimenziju (subjektivitet);

promicati kultno i kulturno dostojanstvo neradne nedjelje kao blagdana duhovnosti i kulture, odmora i obiteljskog zajedništva;

zauzimati se za slogu, mir, jedinstvo hrvatskog naroda u BiH, boriti se protiv ideoloških razdora, isključivosti i raspirivanja sukoba (strančarenje, politikantstvo i tuđesluganstvo) te ga odgajati za veće samopoštovanje i međusobnu kulturu dijaloga (u različitosti);

zajednički braniti temeljna ljudska i nacionalna prava hrvatskog naroda u BiH, to jest kulturnu i prosvjetnu samosvojnost, vlastite mass-medije, znakovlje i ravnopravnu uporabu hrvatskog jezika, kako bi hrvatski narod bio i ostao „svoj na svome“ (suverenitet);

čuvati svoja pradjedovska hrvatska ognjišta u BiH, te razvijati pravedan i miran suživot, uzajamno poštovanje i suradnju s drugim narodima i svim ljudima dobre volje;

raditi na boljem upoznavanju, istraživanju i očuvanju hrvatske kulturne baštine te svi zajedno i jednodušno izgrađivati potrebne spomeničke kulturno-nacionalne projekte i objekte koji bi bili temelj i putokaz mlađim pokoljenjima za stvaranje novih kulturnih vrijednosti hrvatskoga naroda;

promicati književnu i moralnu čistoću hrvatskog jezika u medijima i svagdanjem govoru, braniti njegovo dostojanstvo od vulgarizacije i bogopsovke na svim razinama i na svim područjima (ne)kulture;

svoje ciljeve ostvarivati stvarajući nove strukture vrijednosti kroz osnivanje raznih pokreta i klubova unutar same Zajednice, a za širu javnost izdavati razne knjige i publikacije, organizirati kulturne priredbe, stručne skupove, predavanja, tribine, humanitarne akcije te druge zakonom dozvoljene načine djelovanja;

radi ostvarivanja domoljubnih zadaća, razvijati suradnju sa svim dobrohotnim državnim tijelima, institucijama, udrugama i pojedincima u BiH, u RH i u svijetu koji imaju srodne domoljubne ciljeve.