Identitet

Identitetom za suverenitet – HKZ TROPLET branit će cjelovitost hrvatskoga identiteta (koji ima duhovnu, moralnu, nacionalnu i kulturnu dimenziju) te braniti njegovo suvereno pravo na kulturnu i prosvjetnu samosvojnost, vlastite mass-medije, znakovlje i ravnopravnu uporabu hrvatskoga jezika u svim državnim strukturama i u društveno-javnom životu BiH. U svrhu postizanja ovih ciljeva HKZ TROPLET surađivat će s hrvatskim institucijama i udrugama u BiH, Republici Hrvatskoj i u iseljeništvu.

HKZ TROPLET animirat će kulturu dijaloga i pravedna suživota s drugim narodima te surađivati sa svim ljudima dobre volje na izgradnji pravoga mira i općega blagostanja.