Nedjelja

Ne djelamo u nedjelju – Nedjeljna blagdanska kultura bitno utječe na kulturnu razinu i kvalitetu društvenoga života hrvatskoga naroda. Stoga će HKZ TROPLET braniti prava hrvatskoga katoličkoga puka, obitelji i radnika na neradnu nedjelju koja treba biti dan Gospodnji, dan duhovnosti i obiteljskog zajedništva, dan kulturnog uzdizanja, odmora i rekreacije.