Spomenički projekti

Timski rad i zajedništvo – HKZ TROPLET će nastojati sa svojim Tropletašima i svim Hrvatima dobre volje izgraditi Spomenički (memorijalni) park na cijelom području Huma (ponad Mostara) koji bi bio Oltar hrvatskoga naroda Herceg-Bosne i „životno djelo“ HKZ TROPLET, a koji bi u sebi uključivao sve značajke hrvatskoga identiteta (duhovnu, moralnu, nacionalnu i kulturnu). Taj Spomenički park trebao bi biti nadahnuće budućim generacijama Hrvata za iskrenu ljubav prema Domu i Domovini, za krepostan život i pravedan suživot sa svim ljudima dobre volje.