Obitelj i ljudsko dostojanstvo

Programske zadaće Drugoga pleteraObitelj i ljudsko dostojanstvo

 

  1. Duhovno-moralna obnova obitelji – Identitet jednog naroda ne može se braniti samo zakonima državnih institucija. Garancija opstanka jednoga naroda i očuvanje njegova identiteta jesu moralno zdrave i životu otvorene obitelji. Tamo gdje se ne poštuje brak i obitelj, već je pogaženo ljudsko dostojanstvo. Stoga će HKZ TROPLET veliku pažnju posvećivati promicanju duhovno-moralne obnove hrvatske katoličke obitelji na temelju zavjetnog obećanja s Jubilejske proslave u Ninu, 2. 9. 1979.: Hrvatska katolička obitelj dnevno moli i nedjeljom slavi misu. Za kvalitetnije, ljubavlju i djecom plodnije, življenje bračne i obiteljske ljubavi HKZ TROPLET organizirat će duhovne obnove, seminare, predavanja i druge susrete. U ostvarivanju ovih zadaća HKZ TROPLET će posebno surađivati s katoličkim župama i institucijama te s drugim kulturnim udrugama koje imaju slične ciljeve.
  2. RoD Roditelji odgajaju djecu – to je Pokret roditelja koji se organizira u okviru  HKZ TROPLET. On će pomagati roditelje u cjelovitom odgoju i obrazovanju njihove djece kako bi hrvatske katoličke obitelji bile škola potpunije čovječnosti. Ovaj  Pokret pomagat će roditeljima i djeci u ostvarivanju njihovih zakonskih prava u vrtićima i školama.
  3. Za život i obitelj – U okrilju pokreta RoD treba formirati Fond koji se zove Žitak iz kojeg će se financijski pomagati siromašne roditelje i roditelje s brojnom djecom. Pokret RoD će preko fonda Žitak preuzimati „kumstvo“ za svako peto dijete u siromašnim hrvatskim katoličkim obiteljima (koje preporuči župnik ili neki drugi vjerodostojni autoritet).
  4. Od začeća pa do groba – HKZ TROPLET boriti će se protiv zlostavljanja djece i starih osoba u obitelji i društvu te braniti dostojanstvo ljudskog života od njegova začeća do prirodne smrti (boriti se protiv pobačaja i eutanazije).
  5. Hrvatska žena – HKZ TROPLET osnovat će Pokret koji se zove Hrvatska žena, a koji će pod lozinkom Hrvatska žena za sva vremena štititi i promicati moralni lik hrvatske žene i majke koja se brine i gine za djecu i obitelj, naspram emancipacijski modelirane „moderne“ žene koja se sve više udaljava od majčinstva, braka i obitelji. Pokret će se boriti protiv diskriminacije žena na svim razinama društvenoga života.
  6. Obiteljska gospodarstva – HKZ TROPLET poticat će obiteljsko gospodarstvo i obrt, napose na područjima gdje je ostanak hrvatskih obitelji od strateške važnosti za opstanak hrvatskoga naroda u BiH, kako bi naše obitelji mogle živjeti od svojega rada i ostati na svojim pradjedovskim ognjištima.

 

Za uspješno izvršavanje ovih programskih zadaća Drugoga pletera Upravni odbor HKZ TROPLET osnovao je tri povjerenstva:

  1. a) Povjerenstvo za duhovno-moralnu obnovu obitelji
  2. b) Povjerenstvo za odgoj i obrazovanje djece
  3. c) Povjerenstvo za život i obitelj