Hrvatska žena

Hrvatska žena – HKZ TROPLET osnovat će Pokret koji se zove Hrvatska žena, a koji će pod lozinkom Hrvatska žena za sva vremena štititi i promicati moralni lik hrvatske žene i majke koja se brine i gine za djecu i obitelj, naspram emancipacijski modelirane „moderne“ žene koja se sve više udaljava od majčinstva, braka i obitelji. Pokret će se boriti protiv diskriminacije žena na svim razinama društvenoga života.