Ciljevi

HKZ TROPLET svoje programske tropletne domoljubne ciljeve podijelila je u tri pletera:

I. DOM I DOMOVINA
II. OBITELJ I LJUDSKO DOSTOJANSTVO
III. HRVATSKA MLADEž

I. Programski ciljevi Prvog pletera – DOM I DOMOVINA

HKZ TROPLET kao domoljubna i svehrvatska Zajednica, nastojat će:

– raditi na duhovnoj obnovi i moralnoj preobrazbi hrvatskog naroda, to jest odgajati ga za cjeloviti identitet koji ima svoju duhovnu, moralnu, nacionalnu i kulturalnu dimenziju (subjektivitet);
– promicati kultno i kulturno dostojanstvo neradne nedjelje kao blagdana duhovnosti i kulture, odmora i obiteljskog zajedništva;
– zauzimati se za slogu, mir, jedinstvo hrvatskog naroda u BiH, boriti se protiv ideoloških razdora, isključivosti i raspirivanja sukoba (strančarenje, politikantstvo i tuđesluganstvo) te ga odgajati za veće samopoštovanje i međusobnu kulturu dijaloga (u različitosti);
– zajednički braniti temeljna ljudska i nacionalna prava hrvatskog naroda u BiH, to jest kulturnu i prosvjetnu samosvojnost, vlastite mass-medije, znakovlje i ravnopravnu uporabu hrvatskog jezika, kako bi hrvatski narod bio i ostao „svoj na svome“ (suverenitet);
– čuvati svoja pradjedovska hrvatska ognjišta u BiH, te razvijati pravedan i miran suživot, uzajamno poštovanje i suradnju s drugim narodima i svim ljudima dobre volje;
– raditi na boljem upoznavanju, istraživanju i očuvanju hrvatske kulturne baštine te svi zajedno i jednodušno izgrađivati potrebne spomeničke kulturno-nacionalne projekte i objekte koji bi bili temelj i putokaz mlađim pokoljenjima za stvaranje novih kulturnih vrijednosti hrvatskoga naroda;
– promicati književnu i moralnu čistoću hrvatskog jezika u medijima i svagdanjem govoru, braniti njegovo dostojanstvo od vulgarizacije i bogopsovke na svim razinama i na svim područjima (ne)kulture;
– svoje ciljeve ostvarivati stvarajući nove strukture vrijednosti kroz osnivanje raznih pokreta i klubova unutar same Zajednice, a za širu javnost izdavati razne knjige i publikacije, organizirati kulturne priredbe, stručne skupove, predavanja, tribine, humanitarne akcije te druge zakonom dozvoljene načine djelovanja;
– radi ostvarivanja domoljubnih zadaća, razvijati suradnju sa svim dobrohotnim državnim tijelima, institucijama, udrugama i pojedincima u BiH, u RH i u svijetu koji imaju srodne domoljubne ciljeve.

II. Programski ciljevi Drugog pletera – OBITELJ I LJUDSKO DOSTOJANSTVO

HKZ TROPLET kao proobiteljska i pronatalitetna Zajednica, nastojat će:

– raditi na duhovno-moralnoj obnovi hrvatske katoličke obitelji i štititi njezino duhovno-kulturno nasljeđe od svih relativističkih zastranjenja;
– poticati supružnike da se velikodušno i domoljubno otvaraju životu (odgovorno roditeljstvo) te učinkovito pomagati siromašne obitelji i obitelji s brojnom djecom;
– pomagati roditelje u cjelovitom odgoju i boljem obrazovanju njihove djece;
– organizirati pokret roditelja unutar same Zajednice kako bi učinkovitije ostvarivali svoja roditeljska prava i prava svoje djece u društvu i u odgojno-obrazovnim institucijama;
– zauzimati se za očuvanje moralnog dostojanstva hrvatske katoličke žene i majke;
– braniti dostojanstvo ljudske osobe od naravnog začeća do prirodne smrti (protiv pobačaja i eutanazije, protiv nasilja u obitelji i u društvu);
– u ostvarivanju ovih odgojnih ciljeva surađivati s crkvenim i državnim odgojnim ustanovama.
– poticati i pomagati obiteljsko gospodarstvo.

III. Programski ciljevi Trećeg pletera – HRVATSKA MLADEŽ

HKZ TROPLET kao promladenačka i proživotna Zajednica, nastojat će:

– s posebnim žarom raditi na duhovno-moralnom odgoju hrvatske katoličke mladeži (odgoj za cjeloviti identitet);
– zajedno s mladima boriti se protiv diktature relativizma i banalizma koja promovira laicističko društvo bez Boga, morala i vrednota;
– sinergički usmjeravati pozitivnu energiju i entuzijazam mladih kako bi ga korisno ugradili u bitak, žitak i boljitak hrvatskog naroda i općega dobra;
– s hrvatskom mladeži štititi, proučavati i njegovati hrvatsku kulturnu baštinu te izgrađivati potrebne hrvatske spomeničko-kulturne projekte i programe;
– snažno poticati izvrsnost u naobrazbi hrvatske mladeži, stipendirati talentirane studente te surađivati s visoko-obrazovnim hrvatskim ustanovama i pojedincima u BiH, RH i u svijetu;
– preventivno pomagati mladima u borbi protiv opasnih zala kao što su: lažna sloboda, nemoral, nasilništvo, nerad, kladionice, neodgovornost, mito, korupcija, kriminal, pomanjkanje ekološke svijesti…;
– svoje ciljeve ostvarivati osnivajući razne pokrete i klubove unutar same Zajednice, a za svu hrvatsku katoličku mladež organizirati tribine, okrugle stolove, predavanja, hodočašća, studijska putovanja, radne akcije, druženja i druge zakonom dozvoljene aktivnosti;
– povezivati se i surađivati sa svim udrugama mladih u BiH, RH i svijetu koje imaju iste ciljeve i vrednote, posebno s katoličkim župama i ustanovama.