UČIMO HRVATSKI – Kako je studeni dobio ime?

Savjet pripremio Alen Orlić, prof. Studenomu odtudaje Ime, Jer studeno on izdaje vrime, Dok izidjesh napolje prid Ustih, On ti odmah i Chud svoju pusti! Navedenim je stihovima krajem 18. stoljeća pisac i svećenik Josip Stjepan Reljković u svojem djelu Kućnik čitateljima objasnio odakle naziv za 11. mjesec u godini koji ima 30 dana i koji počinje […]

UČIMO HRVATSKI – Je li velika većina pleonazam?

Savjet pripremio Alen Orlić, prof./hkm.hr Pleonazmi su skupine riječi koje imaju višak značenja, tj. skupine u kojima se jedna od riječi nepotrebno rabi jer je njezino značenje već uključeno u značenje druge riječi. Primjer je pleonazma izraz oko osamdesetak u rečenici Prijavilo se oko osamdesetak natjecatelja. Naime, već osamdesetak znači oko osamdeset, otprilike osamdeset, približno osamdeset, stoga ne treba […]

UČIMO HRVATSKI – Dragi svi

Savjet pripremio Alen Orlić, prof./hkm.hr Kada se službeni dopisi, koji se u današnje vrijeme redovito šalju elektroničkom poštom, ne šalju samo jednoj osobi, nego je primatelja poruke više, primatelje se nerijetko oslovljava s izrazom Dragi svi, doslovnim prijevodom engleskoga izraza Dear all. Izraz Dragi svi nije u duhu hrvatskoga jezika i stoga nije primjeren u službenoj komunikaciji, a umjesto […]

Glagoljica

UČIMO HRVATSKI Savjet pripremio Alen Orlić, prof./HKM Prvo pismo kojim su Hrvati pisali bila je latinica, a glagoljica je drugo hrvatsko pismo. Naziv glagoljica nastao je na hrvatskom tlu; izveden je od glagola glagolati, što znači govoriti. Kada su 863. godine Sveta braća (Konstantin Ćiril i Metod) na poziv kneza Rastislava iz Carigrada krenuli u […]

Emisija počinje ili kreće?

UČIMO HRVATSKI Savjet pripremio Alen Orlić, prof./HKM Nakon školskih praznika često možemo čuti i pročitati ovakve rečenice: Kreće nova školska godina, Kreće razmjena udžbenika, Kreće nastava u drugom polugodištu, Kreću obveze. Premda su te rečenice u hrvatskome jeziku već postale uobičajene, one nisu jezično točne. Naime, u svim navedenim rečenicama upotrijebljen je glagol kretanja kretati uz imenice koje […]

Pisanje zamjenica vi i vaš

UČIMO HRVATSKI Savjet pripremio Alen Orlić, prof./HKM Jedna od čestih pogrješaka u poslovnim pismima, koja mogu biti upit, ponuda, narudžba, zahtjev, molba, žalba, pozivnica, čestitka ili što drugo, pisanje je riječi kojima izražavamo poštovanje. U ovom ćemo se jezičnom savjetu osvrnuti na pisanje osobnih i posvojnih zamjenica vi i vaš. Ako se pismeno obraćamo samo jednoj osobi, tada […]

U Malom Lošinju ili na Malom Lošinju

UČIMO HRVATSKI Savjet pripremio Alen Orlić, prof./HKM Na Malom Lošinju dva milijuna noćenja glasio je naslov članka u jednim dnevnim novinama. Iz toga je naslova teško raspoznati jesu li dva milijuna noćenja ostvarena u gradu Malom Lošinju ili pak na cijelom otoku Lošinju. Naime, ako je navedeni broj noćenja ostvaren u mjestu koje se zove Mali […]

Kako je listopad dobio ime?

UČIMO HRVATSKI Savjet pripremio Alen Orlić, prof. Iako je u 18. stoljeću slavonski svećenik i pjesnik Josip Stjepan Reljković napisao: Ne istražuj listopadu ime jerbo njega već izdaje vrime, list opada i goli se drvo za ovaj jezični savjet učinio sam upravo to. Godine 1837. drugi broj Danice ilirske bio je posvećen narodnim nazivima mjeseci. Tada je […]