Biblija – Propovijedati treba otvoreno i smjelo

»Ne bojte ih se dakle. Ta ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće doznati.27Što vam govorim u tami, recite na svjetlu; i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima.« 28»Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i […]

Biblija – Apostole čeka progonstvo

»Evo, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite dakle mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi! 17Čuvajte se ljudi, jer će vas predavati vijećima i po svojim će vas sinagogama bičevati. 18Pred upravitelje i kraljeve vodit će vas poradi mene, za svjedočanstvo njima i poganima. 19Kad vas predadu, ne budite zabrinuti kako ili što ćete govoriti. Dat […]

Biblija – Poslanje dvanaestorice

Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih: »K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite! 6Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova! 7Putom propovijedajte: ‘Približilo se kraljevstvo nebesko!’ 8Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte! 9Ne stječite zlata, ni srebra, ni mjedi sebi u pojase, 10ni putne torbe, ni dviju haljina, ni […]

Biblija – Ustanovljenje dvanaestorice

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. 2A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov; 3Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej; 4Šimun Kananaj […]

Tko je ponovno okupio apostole nakon što je Isus raspet?

MEDITACIJA ZA VELIKU SUBOTU Ako su već u nedjelju apostoli bili ponovno na okupu, to je zato što su u subotu, a možda i u petak navečer, otišli posjetiti Blaženu Djevicu. Njezina vjera, nada i ljubav štitile su Crkvu koja se rađa, slabu i uplašenu. Tijelo Kristovo počiva u grobu. Svijet je ostao u mraku. […]