Novo izvješće o kulturocidu nad armenskim kršćanima

 izvor: Katolički tjednik Lipanjsko izvješće Armenske odvjetničke komore dokumentiralo je sustavno uništavanje armenskih kršćanskih spomenika i kulture na prostorima Artsakha (Gorski Karabah) koji drže azerbajdžanske snage… Armenska odvjetnička komora, neprofitna organizacija sa sjedištem u Los Angelesu, okuplja pravne stručnjake armenskog podrijetla kako bi odgovorili na pravne probleme armenske zajednice. Izvješće pod naslovom Vjerski progon i kontinuirano […]

Armenski hačkar – čipka u kamenu

U kulturnoj i duhovnoj tradiciji Armenaca je bilo izrađivanje i postavljanje velikih kamenih križeva koje se naziva armenski hačkar (arm. hač–križ+kar–kamen=kameni križ). Hačkar je vrsta armenskih arhitekturnih spomenika, obično uspravna pravokutna kamena ploča s rezbarenim likom križa oko kojega su obilato isklesani različiti biljni, životinjski i apstraktni ornamenti. Hačkari su vrijedna pojava srednjovjekovne armenske duhovne […]