Automat za piće

Nije rijetkost da se mi ljudiprema Bogu ponašamokao da je automat za pićekojega se sjetimo tek ondakad nam zatreba usluga.Zamišljamo ga kao nekogčija je zadaća ispunjavati željei izbaciti gotove proizvodeprema našim čudnim hirovimakoje nazivamo čak i molitvama.Svoje račune s takvim Bogompo pitanju vlastitih zahtjevarješavamo po kratkom postupku:dovoljno je malo sitnišapa da ga isplatimo za napitakkoji […]