Benediktinci u Hrvatskoj

HRVATSKA BAŠTINA Bymjukic/Croativ.net Slika 1. Medaljon sv. Benedikta (MJ) Benediktinski katolički red utemeljio je sv. Benedikt iz Nursije oko 529. godine u Montecassinu. Sveti Benedikt napisao je svoje monaško Pravilo koje je mudro protkao Svetim pismom te obogatio predajom kršćanskoga Istoka i Zapada. Geslo reda je „Ora et labora“ (Moli i radi). Monasi se posvećuju skrovitu životu u šutnji, molitvi, manualnome […]