Biologija

Po definiciji biologija je znanosto životu i živim bićimakoja proučava zakonitostinastanka, postojanja i održanjapojedinih bića i žive prirode,ili pak znanost o svemu živom.Međutim, pogotovo u slučaju čovjeka,ova znanost ne dotiče najdublju bit,nego tek samo izvanjske sastavnicečiji zbroj nikad nije ni približnoono što zovemo životomu pravom smislu riječi.Jer prikupljeno znanstveno znanjeo pojedinim elementima životani izbliza nije […]

Biologija i teologija

Kao što možda znate, prošlo je 158. godina od izlaska Darwinovog djela “Postanak vrsta”. Od tada se često govori o sukobu biologije i tvrdnje da Bog djeluje na prirodu. Ipak, gledajući širu sliku, proučavanje živih organizama je imalo velik i pozitivan utjecaj na katoličku misao. Štoviše, neke od osoba koje su dale najveći doprinos biologiji bili […]