UČIMO HRVATSKI – Postoji li bitnije od bitnog?

Savjet pripremio dr. sc. Marko Alerić./hkm.hr Je li pravilno reći da je nešto bitnije, odnosno, možemo li, s obzirom na njegovo značenje, pridjev bitan stupnjevati kao što možemo, na primjer, stupnjevati pridjeve koristan, marljiv, pouzdan, i dobiti oblike korisniji – najkorisniji, marljiviji – najmarljiviji, pouzdaniji – najpouzdaniji? Neke pridjeve u skladu s njihovim značenjem ne stupnjujemo – na primjer: zlatan, srebrn, staklen. […]