Božić okreće svijet naglavačke

“Božić okreće sve naglavačke i to je središnja istina utjelovljenja – Emanuel, Bog s nama”. Uistinu, kada se bolje pogleda: svako ljudsko rođenje mijenja prioritete u sredini gdje se događa. […]

Božić je poseban dar

Božić je simbol Božje ljubavi, ispružene prijateljske ruke čovjeku. Na tom tragu upozorava Isus u svojim nastupima da je ljubav izvor života, ali i to da život bez ljubavi nema […]