Valna dužina

Ako želimo slušati emisijuna omiljenoj radio postaju,najprije nam je podesiti prijemnikna dužnu valnu dužinuna kojoj se odašilje program.I što ga preciznije podesimo,dobivamo čistiji ton i jasniji glasbez popratnih šumova i smetnji. Tako isto ako želimo čuti Božju poruku,svaku riječ jasno i razgovijetno,onda prvo treba podesiti prijemnik uhana  ispravnu valnu dužinus koje on prenosi svoje riječi.Poradi […]