ČAK 20 KG SVJEŽE RIBE MOŽETE UNIJETI U HRVATSKU, ALI PAŠTETU NE

Putujete li iz zemlje koja nije članica EU-a u Hrvatsku, ne smijete sa sobom nositi meso ni mliječne proizvode. Međutim, smijete ponijeti ograničenu količinu voća i povrća te jaja, proizvode od jaja i meda. Dopuštene su i ograničene količine ribe i ribljih proizvoda. Tako, primjerice, iz Neuma bez ikakvih problema možete donijeti do 20 kilograma, […]