Čarobni krug

Kao krhka bića ljudi suizloženi i stavljeni nakušnju vlastite pogubne slabosti.A svaki pogrešan korakdodatno čovjeka slabi,te tako pada u začarani krugu kojem dodatno slabi,te se sve teže oslobađa.Svaki grijeh i sebeljubljeje takav začarani krugu kojem čovjek vidi samo sebe,te se vrti oko svoga lika i potrebakao mačka oko vlastitoga repa. Ali s druge strane potrebno […]