B. Stanić: Ipak nešto svijetli iz Njemačke?

Šansa za jačanje jedinstva Da je sve opipljiviji strah od crkvenoga raskola ili šizme između Katoličke Crkve u Njemačkoj i sveopće Crkve, do kojega vode nastojanja i većine njemačkih biskupa u sklopu tamošnjega sinodskoga puta, a tiču se npr. labavljenja spolnoga morala i discipline sakramenata koji su sve dalje od službenoga crkvenoga nauka, moglo se zaključiti […]

Odbacivanje političke logike u Crkvi

“Kristova stranka ili Crkva Isusa Krista?” Danas, kada našom kulturom dominira politika demokratski izbora, postoji prijetnja da mogućnost izbora pruža priliku za razmišljanje o razlikama između svjetovne politike i crkvenog zajedništva – i opasnost da dopustimo da logika prvoga utječe na naše sudjelovanje u drugome. Ovakav politički rat nudi način razmišljanja o svim oblicima zajedništva i […]

Politika s propovjedaonice

Katolici često sugeriraju da su čak i kvalitetni svećenici “previše politični“ s propovjedaonice. Ovaj komentar je često mučan za svećenike, ali ih potiče na ispitivanje savjesti. Zna se da uvijek ima mjesta za napredak. Politika kao da pripada laicima. Ali zašto se čini da je propovijedanje katoličkog morala političko? Kako novi sekularni moralni kodeks prisvaja […]

J. Sabol: Prilagoditi se „duhu vremena“?

O ulozi katolika kršćana u društvu, politici, znanosti Svaka religija zastupa svoju centralnu istinu u različitom obliku: obliku teologije, etike, svjetonazora… Za kršćanstvo vrijedi da je ono kao vjera – ne kao religija – neodvojivo povezana s osobom Isusa Krista. Kršćanski vjerovati znači prihvatiti sve Isusove tvrdnje, izreke, istine o njegovoj osobi. Prva i bitna […]

B. Stanić: Kamo nestadoše djeca i mladi?

Ankete kao »razonoda« Kao što ni jedna razborita obitelj ne će tražiti istinu o sebi i svojem životu kod susjeda, tako se ni Katolička Crkva u Hrvatskoj ne bi trebala previše opterećivati što o njezinu životu kažu naručene ankete. Jedna je takva anketa, koju je provela agencija »Promocija plus« za potrebe RTL-a, 1. srpnja zaokupila […]

Nadbiskup Vigano: globalni liberalizam i komunizam uništavaju Crkvu i društvo iznutra

Korupcija koje svjedočimo, kako u Crkvi tako i u društvu je povezana, izjavio je u intervju nadbiskup Carlo Maria Viganò, a obje strane pate od infiltracije “diktature komunističkog tipa”. Vigano je opisao “manihejsku podjelu između dobra i zla”, koja se očituje u tako suprotstavljenim stajalištima kao što su “ljevica protiv desnice, liberalizam protiv fašizma, globalizam […]

Crkva sv. Krševana u Zadru

KULTURA Sveti Krševan u Zadru je nastarija benediktinska opatija u Hrvatskoj. Godinom osnutka se smatra 986. kada je zadarski prior Majo, u dogovoru sa zadarskim plemićima i ostalim građanima, dopustio da se uz crkvu sv. Krševana podigne novi samostan kako bi se stvorila jedinstvena samostanska cjelina u kojoj bi se mogao održati život redovnika. samostan […]

Ono što pripada nauku o vjeri i moralu koji je izrekla Crkva nepromjenjivo je, neprikosnoveno, uvijek relevantno i potrebno

S povjerenjem rođenim iz božanske vjere i istinskog crkvenog autoriteta, papa Lav XIII. uspio je 1899. godine dijagnosticirati jednu tipičnu zabludu modernog doba i jedini ispravan odgovor koji katolik može dati na takvo doba: „Temeljno načelo ovih novih ideja [papa govori o amerikanizmu] jest da, kako bi lakše privukla one koji se razlikuju od nje, Crkva treba […]

Revizija primirja iz 1968. godine

Prije dvadeset godina, pisac George Weigel  je skovao izraz „primirje iz 1968. godine” kako bi opisao posljedice javnog neslaganja s enciklikom Humanae Vitae koja potvrđuje crkveni nauk o kontracepciji. Prema Weigelovom kazivanju, neuspjeh Crkve da javno disciplinira teologe koji su odbacili nauk iz enciklike Humanae Vitae (Vatikan je dopustio svećenicima koji su javno proturječili nauku da ga […]

Svijet ne kleči. Zato mi moramo.

Post-kršćanski svijet je post-ljudski svijet. Njegova bolest je smrtonosna. No to ne vrijedi i za pojedince u tom svijetu. Ali ne mogu se izliječiti ako im se samo nudi još više te iste bolesti. Budimo reformirani u obnovi našeg uma… Strategiju koju Crkva poduzima u evangelizaciji sadašnjeg svijeta je, čini se, pogrešna. “Strategija” je, u […]