Crkva sv. Krševana u Zadru

KULTURA Sveti Krševan u Zadru je nastarija benediktinska opatija u Hrvatskoj. Godinom osnutka se smatra 986. kada je zadarski prior Majo, u dogovoru sa zadarskim plemićima i ostalim građanima, dopustio da se uz crkvu sv. Krševana podigne novi samostan kako bi se stvorila jedinstvena samostanska cjelina u kojoj bi se mogao održati život redovnika. samostan […]

Ono što pripada nauku o vjeri i moralu koji je izrekla Crkva nepromjenjivo je, neprikosnoveno, uvijek relevantno i potrebno

S povjerenjem rođenim iz božanske vjere i istinskog crkvenog autoriteta, papa Lav XIII. uspio je 1899. godine dijagnosticirati jednu tipičnu zabludu modernog doba i jedini ispravan odgovor koji katolik može dati na takvo doba: „Temeljno načelo ovih novih ideja [papa govori o amerikanizmu] jest da, kako bi lakše privukla one koji se razlikuju od nje, Crkva treba […]

Revizija primirja iz 1968. godine

Prije dvadeset godina, pisac George Weigel  je skovao izraz „primirje iz 1968. godine” kako bi opisao posljedice javnog neslaganja s enciklikom Humanae Vitae koja potvrđuje crkveni nauk o kontracepciji. Prema Weigelovom kazivanju, neuspjeh Crkve da javno disciplinira teologe koji su odbacili nauk iz enciklike Humanae Vitae (Vatikan je dopustio svećenicima koji su javno proturječili nauku da ga […]

Svijet ne kleči. Zato mi moramo.

Post-kršćanski svijet je post-ljudski svijet. Njegova bolest je smrtonosna. No to ne vrijedi i za pojedince u tom svijetu. Ali ne mogu se izliječiti ako im se samo nudi još više te iste bolesti. Budimo reformirani u obnovi našeg uma… Strategiju koju Crkva poduzima u evangelizaciji sadašnjeg svijeta je, čini se, pogrešna. “Strategija” je, u […]

Može li se dogma mijenjati?

DE ECCLESIALUKA ILIĆ/konzervativac.com Kako odgovoriti osobi koja vam dođe s tvrdnjom da se dogma može mijenjati? Prije nego što odgovorimo na to pitanje, važno je definirati pojam „dogma”. Dogma je od Boga objavljena istina koja je prenesena od apostola u Pismu ili Predaji i koju Crkva vjernicima predlaže da u nju vjeruju kao od Boga […]

Bakalar vjernici

Ne znam po kojem dostojnu objašnjenju i ne znam po kojoj to logici, među nas se uvriježuje misao kako se Crkva ne smije miješati u politiku. Razumio sam da je to trebalo komunističkim režimima jer nisu željeli svjedoka u prljavim rabotama, ali ne razumijem zašto to isto Crkvi preporučuju društva utemeljena na principima demokracije? Poznajući […]

Kardinal Pell u obrani EWTN od napade liberalne struje u Crkvi

Kardinal George Pell služio je misu u spomen na Majku Angelicu, osnivačicu TV mreže EWTN (Eternal World Television Network). Misa je održana u isto vrijeme kada se odabrana skupina američkih kardinala i biskupa, zajedno s papinskim nuncijem i vatikanskim kurijalnim dužnosnicima, okupila u Chicagu kako bi “shvatili duh onoga što oni nazivaju ‘oporbom’” papi Franji, […]

Katolička Crkva i nacizam

Prokrijumčarena enciklika s proročkim riječima protiv nacizma Osamdeset i pet godina enciklike “Mit brennender Sorge” Papa Pio XI. je u ožujku 1937. objelodanio tri enciklike osuđujući u njima zlokobne ideologije. Prva od njih, napisana na njemačkom, nosi naslov “Mit brennender Sorge” (S gorljivom brigom), a ukazuje na pogubnost nacizma, potičući na čvrstu vjeru u Isusa […]

Sursum corda!

O zbrci amo-tamo isprepletenih konaca Autor Sanja Plevko /Biramdobro.com Na jednome našem seminaru za vjeroučitelje u raspravi se za riječ javila kolegica vjeroučiteljica, časna sestra koja radi u školi, ali i u župi. Sa suzama u očima ispričala je svoje iskustvo s uskrsne mise, kad je javno prozvana s oltara da zacijelo loše radi čim na misi […]

Pedofilija i život s njom

Zašto je „zvono“ (samo) na Crkvi?! Sveti je Otac priznao novinarima što su pomogli Crkvi da vlastite probleme poput pedofilije ne gura pod tepih. Ne treba, međutim, pritom zaboraviti i na brojne medijske manipulacije. A baš je aktualni „slučaj Ratzinger“ podsjetio i na to. „Slučaj Ratzinger“ pojedini su mediji pokušali zloporabiti kako bi konfrontirali dvojicu […]