Dijete Božje si – ne idi protiv sebe!

Zapovijed ljubavi koja glasi  „ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe“ ne govori samo kako trebamo ljubiti druge, već i koliko smo mi sami ljubljena Božja djeca. Veličanstveno je to saznanje i po njemu shvaćamo koliki je to ne samo dar, nego i zadatak. Zadatak da tu ljubav održavamo dalje po ovom svijetu, širimo je prema […]

Zagledaj se u Boga i sebe i shvati da nitko od tebe ne traži neko apstraktno savršenstvo, traži čovjeka!

  Zagledaj se u sebe i shvati da nitko od tebe ne traži neko apstraktno savršenstvo, traži čovjeka, traži da budeš ono što jesi, dijete Božje. Brat svih ljudi.  Pravog savršenstva na zemlji nema, jedino je Bog savršen. Nitko od tebe ne traži neki veličanstveni podhvat, podvig za pamćenje da bi ti pljeskao ili ti […]

Dijete Božje si – ne idi protiv sebe!

  Zapovijed ljubavi koja glasi  „ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe“ ne govori samo kako trebamo ljubiti druge, već i koliko smo mi sami ljubljena Božja djeca. Veličanstveno je to saznanje i po njemu shvaćamo koliki je to ne samo dar, nego i zadatak. Zadatak da tu ljubav održavamo dalje po ovom svijetu, širimo je […]

Biti dijete Božje znači u svakome trenutku znati kome se obratiti kada ti je teško!

Čovjekova vrijednost veća je od svega novca kojega ima i kojeg može poželjeti, veća je od svega bogatstva kojega se može zamisliti. Njegova se vrijednost ne može staviti na vagu i reći koliko teži iz jednog razloga: čovjek je dijete Božje. To je ono što mu daje beskrajnu težinu. Biti dijete Božje znači svakoga dana […]

Dijete Božje si – ne idi protiv sebe!

Zapovijed ljubavi koja glasi  „ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe“ ne govori samo kako trebamo ljubiti druge, već i koliko smo mi sami ljubljena Božja djeca. Veličanstveno je to saznanje i po njemu shvaćamo koliki je to ne samo dar, nego i zadatak. Zadatak da tu ljubav održavamo dalje po ovom svijetu, širimo je prema […]

Zagledaj se u Boga i sebe i shvati da nitko od tebe ne traži neko apstraktno savršenstvo, traži čovjeka!

Zagledaj se u sebe i shvati da nitko od tebe ne traži neko apstraktno savršenstvo, traži čovjeka, traži da budeš ono što jesi, dijete Božje. Brat svih ljudi.  Pravog savršenstva na zemlji nema, jedino je Bog savršen. Nitko od tebe ne traži neki veličanstveni podhvat, podvig za pamćenje da bi ti pljeskao ili ti se […]