I. Botica: MEDIJSKI ŽALCI

Gledajući novija, kao i ona minula događanja na hrvatskoj političkoj sceni možemo primjetiti tu neminovnu medijsko-političku spregu i doslovce njihovu uzajamnu povezanost. Koji god segment naše zbilje sagledamo on biva […]