Šutnja se mora prekinuti

Jedan od dvojice preostalih dubia kardinala, kardinal Walter Brandmüller, nakon sumita u Rimu, u razgovoru s Edwardom Pentinom, rekao je kako se u Crkvi više ne smije šutjeti o glavnim uzrocima krize: kolapsu moralnog učenja i homoseksualnosti među klerom. Vaša Eminencijo, kakve su Vaše reakcije na sastanak? Neki su se žalili da se o temeljnim uzrocima nije ispravno […]

Šutnja se mora prekinuti

Jedan od dvojice preostalih dubia kardinala, kardinal Walter Brandmüller, nakon sumita u Rimu, u razgovoru s Edwardom Pentinom, rekao je kako se u Crkvi više ne smije šutjeti o glavnim uzrocima krize: kolapsu moralnog učenja i homoseksualnosti među klerom. Vaša Eminencijo, kakve su Vaše reakcije na sastanak? Neki su se žalili da se o temeljnim uzrocima nije ispravno […]

Kršćanstvo ne trči za pljeskom

Danas Vam iz njemačkog tiska prenosimo intervju sa njemačkim kardinalom Walterom Brandmüllerom, jednim od potpisnika Dubia. Gospodine kardinale, u Katoličkoj Crkvi vlada momentalno veliko uzbuđenje. Jedni sumnjiče papu radi hereze, a drugi ga slave kao luteranskog reformatora. Kamen spoticanja su pitanja seksualnog morala, opisana u papinoj pobudnici „Amoris Laetitia” o braku i obitelji. Silovita rasprava se vodi […]

Quo vadis, Petre?

Teško je razumjeti kako daljnje ignoriranje ‘dubia’ četvorice kardinala, a i drugih kritičara, može biti opravdano. Osiguranje doktrinarne jasnoće i jedinstva u Crkvi spada među glavne razloge zbog kojih papinstvo uopće postoji. A danas su i doktrinarna jasnoća i jedinstvo u opasnosti. Jednostavno, ne postoji dogovor oko tumačenja Amoris Laetitia. Neki tvrde da je to […]