TROLIČNI LJUDI Kako prosuđivati čestitost u političara?

Objavio Stjepan Androić  Želja za stjecanjem ugrožava našu vlastitu sliku o sebi. U običnih građana takva je slika u pravilu dvostruka, što pojašnjava izreka »homo duplex« (dvostruki čovjek, dvoličan). U političara i državnih dužnosnika nudi se i proširena trostruka slika, jedna o sebi (kao i svi ostali građani), druga kakvu nude javnosti te treća kakvi su […]

KONTINUITET POLITIKE DVOLIČNOSTI ILI HIPOKRIZIJE: SDA Bosnu i Hercegovinu vidi kao građansku državu, osim ondje gdje Bošnjaci nisu većina

Licemjerje, dvoličnost ili hipokrizija je osobina u kojem pojedine osobe ili skupine ljudi navode da se drže pojedinih vjerovanja, standarda, kvaliteta, vrlina, ponašanja, vrijednosti ili nekih drugih karakteristika, a u stvari njih sustavno krše. To je čin kojim se osuđuje ili poziva na osuđivanje drugoga dok je kritičar i sam kriv za ono za što […]

Kršćanstvo ne trpi dvoličnost i licemjerstvo!

  Mnogi su iskoristili kršćansko ime za svoje bolesne aktivnosti i time drastično narušili lice Krista i Crkve Kristove. Danas toliko pompe oko papine izjave. Tako pompozne najave spikera i novinara da je to nezamislivo interesantno. Bombastični dramaturški govor. Naslovnice koje vrište. Mnogima se neće svidjeti ova papina izjava.  Zašto? Zato jer je istinita? Možda […]