Što je emocionalna čistoća?

piše ŽENA VRSNA Možda ste čuli ovaj pojam na vašem studentskom vjeronauku. Možda ste čitali o tome tijekom proučavanja biblijskih čitanja u vjeronaučnoj grupi. Možda je netko pričao o tome kao razlogu za prekid veze s vama. Emocionalna čistoća, emocionalni integritet, emocionalna vrlina, kako god je ljudi danas zvali, postala je važna tema u krugovima mladih katolika. Što […]