Kardinal Sarah duboko šokiran načinom na koji su neki pojedinci dočekali esej Benedikta XVI.-a

Ako vjera više ne upravlja našim ponašanjem, onda Crkva nije za nas božanska stvarnost primljena kao dar, već stvarnost koja se može izgrađivati prema našim vlastitim idejama i vlastitom programu. Bio sam duboko šokiran i ranjen zbog načina na koji su neki pojedinci dočekali tekst Benedikta XVI. o Crkvi i sablazni spolnih zlostavljanja. Rekli su kako […]

Tišina u liturgiji

ESEJ KARDINALA ROBERTA SARAHA Kardinal Robert Sarah, prefekt Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, 30. siječnja ove godine objavio je u prestižnim vatikanskim novinama L’Osservatore Romano esej na temu tišine u rimskoj liturgiji. Hrvatski prijevod napravljen je po uzoru na talijanski tekst s dodatkom odlomka koji se bavi tišinom u istočnoj liturgiji, a koji se […]